ACKSD - Duyurular...

 • Son günlerde yaşanan bazı olumsuzluklar ve gelen şikayetler nedeni ile, Bulgaristan’dan ülkemize export secere ile getirilen köpeklerin KIF soy kütüğüne kayıt edilebilmesi için, söz onusu export secereye ilave olarak, köpeklere ait EU (Avrupa Birliği) pasaportlarına Türk Gümrüklerince giriş mühürünün uygulanmış olması gerekli ve zorunludur. Pasaportlarında giriş mühürü olmayan köpeklerin kayıtları kesinlikle yapılmayacağı hususunu bilgilerinize sunarız.
  Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu
 • Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) bünyesinden ayrılanlara ait köpekler hiçbir şekilde KIF ve/veya FCI etkinlik, yarışma ve sınavlarına katılamazlar. Bu kişiler ve köpekler FCI'a bildirilmiş, yasaklı listesine alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  KIF (Köpek Irkları Federasyonu)
 • FCI kuralları gereği, üreticisi Türkiye’de ikamet ettiği ve ürettiği yavrular Türkiye’de doğduğu halde söz konusu yavrulara bir başka ülke kinoloji federasyonunca secere çıkartılan köpeklerin kayıtları (FCI logolu export pedigree’leri olsa bile) ancak ‘’B’’ tipi olarak yapılabilecektir. Ayrıca bu secerelere sahip köpeklerin KIF ve bağlı derneklerce düzenlenen yarışma ve sınavlarda aldıkları ve/veya alacakları sonuçlar geçersiz sayılacaktır.
  Gereğini bilgilerinize sunarız. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu
 • KIF tarafından tanınmayan kuruluşlarca düzenlenen etkinlik, organizasyon, yarışma ve sınavlarda köpeklerin aldıkları unvan ve ırk değerlendirme notları, (görevli hakem FCI hakemi olsa dahi) geçmişte alınan değerlendirme ve ünvanlar dahil olmak üzere 1 Ocak 2017 tarihinden sonra Federasyonumuzca ve Derneğimizce(Alman Çoban Köpeği Spor Derneği) kabul edilmeyecektir. Bilgi edinilmesi hususunu rica ederiz.  KIF ve ACKSD Yönetim Kurulu
 • Yakın bir tarihte seminer ve yarışma programlarımız yayınlanmaya başladıktan sonra bir cok soru ile karşılaştık ve gerek bu sorulara cevap olması,gerek bilgilendirme açısından tüm Alman Çoban Köpeği severleri ve ilgilenenlerle böyle bir duyuru paylaşmak istedik.Gösterilen yoğun ilgi için tüm kamuoyuna ve dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 •  ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ SPOR DERNEĞİ (ACKSD)  Geçmişte yapılan hataları gören, bilen ve bizzat yaşayan yönetim kurulu olarak ülkemizde bu ırka gönül vermiş tüm Alman Çoban köpeği severleri ve üretimlerini garanti altına almak için, uzun süren uğraşlardan ve mesaiden sonra bu derneği kurdu ve Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonuna (KIF) tarafından yönetim kurulunun özverili uğraşları ile  4 Eylül 2016 tarihinde üyeliğe kabul edildi.

  Dernek Yönetim Kurulu,Geçmişte yaşanan uluslararası ve ulusal sorunları ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken bir yandan da ulusal ve uluslararası ırk standartı yarışmaları ve seminerler düzenleyerek ülkemizdeki tüm Alman Çoban Köpeklerinin ırk standartlarına göre üretilmesini, eğitilmesini, standartlarının yükseltilmesini, ilke edinmiştir.

   Derneğimiz, Dünyada, Federation Cynologique İnternationale (FCI) adı ile, 2015 rakamlarına göre bünyesinde 91 üye ülke, sadece 52 ülkede 16.933 Irk, spor, bölgesel dernek ve kulübü barındıran, 60 milyonun üzerinde kayıtlı köpekle on milyonlarca köpek sahibi üyesi bulunan ülkemizde de Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) olarak faaliyet gösteren Dünyadaki En büyük Köpek Irkları Çatı Kuruluşu ile ortak çalışmaktadır.

  ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ SPOR DERNEĞİ (ACKSD) Türkiye’de Alman Çoban Köpeğinin kalitesini artırmak, doğru üretimini sağlamak ve Alman Çoban Köpeği severlere doğru  bilgi vermek üzere kurulmuş, faaliyet gösteren bilimsel ve doğru metotlarla çalışan, yaptığı yarışmaları yurt dışında kabul gören tek dernektir.FCI üyesi ve Türkiye ülke temsilcisi KIF üyesi olması sebebiyle Yurtdışında da bütün Alman Çoban Köpeği ve diğer ırkların çatı kuruluşları ile aynı çatı altındadır. Türkiye'de Alman Çoban Köpeğini layıkıyla temsil eden,uluslararası alanda tüm platformlarda yarışmaları,sınavları ve ünvanları kabul gören tek kuruluştur.

  Irk garantisi için soy kütüğü takibi yaparak, bilinçli ve doğru üretimi destekleyerek ülkemizde TÜRKİYEDE Türk şecereli köpek üretimini sağlamak derneğimizin en hassas olduğu nokta olup, KIF bünyesinde, Alman Çoban Köpeğine ilgi duyanlara yardımı ve bilgi vermeyi amaç edinmiştir.

   Bu doğrultuda Türkiye’de bu ırka gönül vermiş gerek üretim yapan gerekse dost olarak evinde besleyen tüm ACK severler, açıkçası Türkiye’de Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF)federasyonu kuralları ve yönergeleri doğrultusunda kayıtlı tüm köpek severler etkinliklerimize,yarışmalarımıza ve seminerlerimize katılabilir.

  Elbette kabul etmek gerekir ki,KIF yönerge ve kuralları çerçevesinde hareket eden ACKSD olarak diğer başka dernek veya kuruluşların düzenlediği ırk standartları yarışmalarının yurt dışında ve Uluslararası Çatı Kuruluşumuz (FCI) ve ülke kuruluşları olan ülke Federasyonumuz (KIF) ve Almanya Ülke Federasyonu (VDH) ve üye Alman Çoban Köpeği Irk Derneği  (SV) nezdinde de kabul görmediğini,uluslararası bir geçerlilik taşımamaları sebebiyle,  ülkemizde de Federasyonumuz (KIF) ve Derneğimiz(ACKSD) nezdinde geçerlilik taşımadıklarını kamuoyunun ve tüm Alman Çoban Köpeği sahiplerinin ve sevenlerinin dikkatine sunuyoruz. Üretim ve yetiştiricilik için de,üretim yönetmeliğimizce gerekli tüm prosedürlerin ve belgelerin Alman Çoban Köpeği Sahiplerinin KIF kayıtlı Köpeklerinin,FCI ve KIF tarafından kabul gören yarışma ve değerlendirme belgeleri ile derneğimize başvurmaları halinde sadece derneğimiz(ACKSD) tarafından verileceğini dünyada tüm platformlarda geçerli uluslararası FCI şecereli üretimler yapmak isteyen Alman Çoban Köpeği yetiştiricilerine duyurmayı görev sayıyoruz. Son zamanlarda değişik söylemlerle kendilerini savunmaya çalışan Türkiye’de üretim yapıp Türkiye’de doğan yavrularına başka ülkelerden şecere çıkaran üreticiler (devşirme üreticiler) ve onları destekleyenler yani ülkesinde bu ırka  değer verir gibi gözüküp kendi çıkarları doğrultusunda kuralları hiçe sayanlar şunu bilmelidirler ki  Türkiye’de bu ırka verdikleri zararı başta bu ırkın ana ülkesi Almanya ve diğer ülkeler bilmektedir. Bu tip kişilerin oyununa gelip onlardan ACK sahiplenmiş köpek severler ileride organizasyon ve yarışmalara veya üretim yapmaya çalıştıklarında şecerelerinin geçerli evrak olmayacağını ancak B tipi şecere (geçmiş kuşakları belli olmayan) kaydı ile Türkiye’de Federasyonumuzda(KIF) ve Derneğimizde(ACKSD)  işlem yapabilecekleri bilgisini ve uyarısını kamuoyuna  yapmayı bir borç biliyoruz.

  Zamanında kendi işini yapmaktan uzak,ırka değer vermekten,yön vermekten uzak oluşumlardan kurtulmak Alman Çoban Köpeğinin de hakkıdır ve derneğimizin çalışmalarını bu yönde sürdüreceğinden hiç bir Alman Çoban Köpeği severin kuşkusu olmasın.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  ACKSD Yönetim Kurulu

 

 

Alman Çoban Köpeği Spor Derneği olarak sosyal medyada yalan yanlış yazılara cevap vermek ilkelerimizle bağdaşmamaktadır.

Ne var ki Türkiye’deki TEK FCI-KIF üyesi Alman Çoban Köpeği Irk Derneği olarak aynı çatı altında bulunduğumuz kuruluşlar hakkında yalan yanlış,bilgisizce sahte algı yönetimi yapmaya çalışanlara da haddini bildirmek ortak kuruluşlarımız KIF için de olduğu gibi VDH için de sorumluluğumuzdur.

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bugün AÇK severlerden gelen şu yazı

"Almanyadaki WUSV üyesi olmayan FCI kuruluşu VDH'nın içinde bulunan ikinci Alman Çoban Köpeği derneği RSV 2000.WUSV üyesi olmadığı için VDH'dan çıkarılmış bulunmaktadır.Nefis haber"

Türündeki paylaşım her tarafıyla yalan,yanlış ve hiçbir kısmı doğruluk taşımayan bir yazıdır ve sahiplerini bağlar.

VDH Başkanı Dr.Friedrich ile yaptığımız konuşmada RSV 2000'in üyelikten çıkarıldığını ancak konunun uzaktan yakından WUSV ile ilgisi olmadığı gibi sınavlarda yapılan uygulamalar ve VDH tarafından önceden yapılan uyarılara uyulmaması nedeniyle VDH disiplin kurulu tarafından üyelikten çıkarıldığı belirtilmiş ve bu tür sahte algı yönetimlerine karşı yeni açıklamalar yapılacağı vurgulanmıştır.

Çatı organizasyonumuz olan FCI ve ülke kuruluşları VDH(Almanya) ve KIF (Türkiye) ve biz aynı FCI çatısı altındaki Alman Çoban Köpeği dernekleri SV (Almanya) ve Alman Çoban Köpeği Spor Derneği (ACKSD)(Türkiye) olarak WUSV sadece bir organizasyon olmaktan ibarettir.

Türkiyede bu tür paylaşımlar yapanlar bilmelidir ki FCI ve KIF üyesi olarak bu tür sahte algı yönetimlerine izin vermeyeceğiz.

Türkiyede KIF üyesi Uluslararası geçerli Tek Alman Çoban Köpeği Spor Derneği Yönetim Kurulu olarak Alman Çoban Köpeği severlerin dikkatine sunuyoruz.

ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ SPOR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

cacib temmuz turkce1

  Clup eylul turkce11

ekim cacib

Go to top