FCI onaylı şecere talebinde bulunmak için aşağıdaki 6 maddelik yönergeyi uygulamanız gerekmektedir ;

1- Üreticilerin Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonuna kayıtlı köpeklerden en az bir dişi köpeğe sahip olması gerekmektedir.

2- Çiftleşmede kullanılacak Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonuna kayıtlı dişi ve erkek köpeğin en az 15 aylık olması, FCI ve KIF hakemlerinden gerek yarışmalarda, gerekse KIF tarafından düzenlenen diğer etkinliklerde ırk ve üretime uygunluk açısından en az "İYİ" notu almış olması gereklidir.

3- Dişi Köpek sahibi,üretiminde ve doğan yavrularına geçerli bir Şecere çıkarmak için KIF'e Uluslararası kabul gören bir "Üretici ismi " başvurusunda bulunabilir

4- Çiftleşmede kullanılan Dişi ve erkek köpeğin şecereleri, FCI ya da KIF hakemleri tarafından bir yarışma ve etkinlik esnasında yapılmış ırk değerlendirme belgeleri ve varsa şecerede yazılması istenen unvanlarını belgeleyen sertifikaları dernek üretim sorumlusuna verilir. Kontrol sonrasında Üretim sorumlusu, basvuranlara, ödemeyi yapacakları hesap nosunu verir. Ödeme yapıldıktan sonra Üretim sorumlusu çiftleşme formunu doldurarak ve "ÜRETİME UYGUNDUR " kaşesini basarak  üretici olan dişi köpek sahibine verir.

dernek kase1      dernek soguk muhur     dernek kase2

5- Çiftleşme formunda her iki taraf doğacak yavruların paylaşımından başlayarak  erkek ve dişi köpeğin sahipleri çiftleşme anlaşmasının koşulları belirtir.Her çiftleşme formu sadece o üretim için geçerlidir.Başka üretimler için kullanılamaz. Çiftleşmenin başarılı olmaması veya yavruların tamamının ölü doğması durumunda da çiftleşme anlaşması geçerliliğini kaybeder ve başka üretimler için kullanılamaz.

6- Yavruların doğumundan sonra üretici KIF kayıt yetkilisinin ilk batın kaydı ve ikinci batın kaydından sonra tüm belgeler,çiftleşme anlaşması ve batın kayıtları ile yavrulara Uluslararası geçerli FCI şeceresi için KIF'a başvuruda bulunabilir.

 

 

Anne ve baba tarafından yakın akraba eşleşmeleri anne ve babadan geriye doğru 3 jenerasyona kadar yasaktır.

ÇİFTLEŞTİRME FORMLARI DERNEĞİMİZDEN ALINACAKTIR.

Go to top